#destinationCongoBrazzaville

 

10 chambres, bar, quartier Kividi,

Tél. : (242) 06 63 40 679 / 06 61 01 503